Μενού

Είσοδος

ΟΔΗΓΙΕΣ

Χρήσιμες οδηγίες για τη σελίδα. Πατήστε ΕΔΩ

Aρθρα

--------- 2.Teil: Internationales Interkulturelles MANAGEMENT-Διεθνές Διαπολιτισμικό ΜΑΝΑΖΜΕΝΤ

---------2.Teil:INTERNATIONALES INTERKULTURELLES
MANAGEMENT GR
(Dipl. Kauffrau: Anna Chariklia Nalbantis)

ΔΙΕΘΝΕΣ διαπολιτισμικό, διαπολιτιστικό Μάναζμεντ

2. Μέρος: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ αξίες, πρότυπα και κανόνες
Άννα Χαρίκλεια Ναλμπάντη (Μετάφραση από τα Γερμανικά)


Ο πυρήνας ενός κάθε πολιτισμού διαμορφώνεται από τις αξίες. Αυτές είναι οι γενικές κλίσεις –προτιμήσεις ορισμένων περιστάσεων και συνθηκών από άλλες.

Οι αξίες περιγράφουν τις σταθερές, συνήθως υποσυνείδητες απόψεις, αντιλήψεις από επιθυμητές αξίες, που επηρεάζουν την ανθρώπινη σκέψη για να ενεργήσουν και να διαπραγματευτούν σε όλες τις μόνο πιθανές ή δυνατές καταστάσεις που έχουν επιπτώσεις, ενώ τα πρότυπα αντιπροσωπεύουν τα γενικευμένα σχέδια και τους κανόνες συμπεριφοράς για τις συγκεκριμένες καταστάσεις, που στηρίζονται πάνω σε εκείνες τις αξίες. Herband 2000.

Είναι το αόρατο μέρος του πολιτισμού. Οι πολιτιστικές αξίες εξυπηρετούν τον προσανατολισμό για το άτομο, μέσα σε έναν πολιτισμό που αποτελείται από τη γλώσσα, ήθη και παράδοση και καθορίζουν την καθημερινή ζωή.

Οι αξίες και τα πρότυπα ενός κάθε πολιτισμού δεν είναι έμφυτες, αλλά πρέπει από την αρχή να μαθευτούν από τους ανθρώπους, - ακριβώς όπως και η μάθηση του πολιτισμού.

Εντούτοις αποκτιούνται ήδη πολύ νωρίς στη ζωή και μπορεί να διακρίνει τι είναι καλό και τι κακό , ποιες αξίες οποίες είναι κανονικές ή και επικίνδυνες.

Από τις θεμελιώδεις αξίες και τα πρότυπα ενός πολιτισμού παράγονται, οι τυποποιήσεις ενός πολιτισμού, όπως είναι οι πιο συγκεκριμένες ως αξίες και οι οποίες είναι επηρεαζόμενες.

Τα πρότυπα είναι μόνιμα και υπονοούμενοι κανόνες μιας κοινωνίας. Εκφράζουν και διατυπώνουν τους συγκεκριμένους κανόνες μιας κοινωνίας πέρα από τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματά τους, γίνονται αποδεκτά από τα μέλη μιας κοινωνίας.

Διαμέσου των τυποποιήσεων, προτύπων και κανόνων αφήνεται να οδηγηθεί και να καθοδηγηθεί ευκολότερα η συμπεριφορά των μελών μιας επιχείρησης. Gleitsmann. B. 2007.

O άνθρωπος μαθαίνει στα πρώτα του παιδικά χρόνια τα έθιμα του πολιτισμού του.
Διαμέσου αυτής της μάθησής του πολλές από τις δικές του αξίες δεν είναι συνειδητές και για έναν τρίτο/ άσχετο, εξίσου και το ίδιο δύσκολο κατανοητές.

Με το είδος και τον τρόπο, που οι άνθρωποι διαπραγματεύονται κάτω από διαφορετικές περιστάσεις αφήνονται να καλυφτούν τα κενά. Gleitsmann, B., 2007.
Το άτομο αποφασίζει σύμφωνα με τα συναισθήματά του, οι ενέργειές του δεν αφήνονται να δικαιολογηθούν.

Ο πληθυσμός κάθε χώρας μετρά τις πολιτιστικές αξίες, κανόνες και έννοιες με διαφορετικές σημασίες, αρχίζοντας από τον χαιρετισμό των επιχειρηματικών συνεταίρων και συντρόφων ως και τους κανόνες συμπεριφοράς.

Καμιά φορά όμως έχουν οι πολιτιστικές αξίες, πρότυπα και κανόνες, έχουν μια μεγάλη επιρροή πάνω στην επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Μια εντελώς άλλη αίσθηση χρόνου μπορεί να έχει και να δημιουργήσει και να προκαλέσει για τους συνεταίρους επιχειρηματίες μιας άλλης χώρας μια δύσκολη κατάσταση, αν ο συνεργάτης δεν γνωρίζει τον πολιτισμό της χώρας της απευθυνόμενης αγοράς στόχου.

Αυτά τα μετρημένα μεταβλητά μεγέθη επιρροής πρέπει να γνωρίσουν συνειδητά ο αντίστοιχος συνέταιρος, προκειμένου να αποφευχθούν οι παρανοήσεις και να αποτραπούν οι συγκρούσεις.

Ένας όρος είναι με αυτόν τον τρόπο η συνείδηση και η κατανόηση του πολιτισμού με τις αξίες και τα πρότυπά τους.

Μόνο κατ΄ αυτόν τον τρόπον μπορούν πολιτιστικές διαφορές ή πράγματα από κοινού των ξένων πολιτισμών να αναγνωριστούν.

Η ετοιμότητα προσαρμογής και η εκτίμηση ρύθμισης διαδραματίζουν έναν πολύ μεγάλο ρόλο για το κλείσιμο μιας επιτυχούς ξένης επιχείρησης.
Είναι σημαντικοί για την επικοινωνία με τους ξένους συνέταιρους.
Μέσα σε έναν ξένο πολιτισμό είναι όπως περαιτέρω να αναγνωρίσει κάποιος τους αποφασιστικούς παράγοντες εκείνη τη σχέση στην αρχή μέχρι την έμφαση του Maskulinität ή του Femininität μέσα σε έναν πολιτισμό και έτσι επίσης μέσα σε μια επιχείρηση.

Εάν στη βιβλιογραφία των γραπτών πέρα από την προσέγγιση των εθνικών πολιτισμών γίνεται λόγος, συνήθως σε γεγονότα από τη σειρά στο τομέα των πρακτικών εμπειριών. .
Επιπλέον σε αυτό ανήκει η αγορά των ίδιων προϊόντων, της επιλογής των ίδιων ενδυμάτων και της χρήσης των ίδιων μοντέρνων λέξεων (σύμβολα) .

Οι άνθρωποι των διαφορετικών πολιτισμών έχουν τους ίδιους ήρωες π. χ. από την ταινία και την τηλεόραση.

Το ενδιαφέρον για τα ισοδύναμα είδη αθλητισμού και οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου είναι επιπλέον όμοια (τελετουργικά).
Οι έρευνες οδηγούν εντούτοις, ότι υπάρχει αυτή η βαθιά ευρισκόμενη διαφορά στην αναφορά στις αξίες ενός πολιτισμού και αυτές που κάνουν ακόμα μεγαλύτερη τη διαφορά μεταξύ των χωρών. Hofstede,G.,2006.

Στην περαιτέρω διαδικασία των άρθρων μας ισχύει να καθορίσουμε, μέχρι ποιο σημείο οι αξιώσεις και η διαπολιτισμική, διαπολιτιστική αρμοδιότητα παίζει ένα ρόλο για μια επιτυχή επιχείρηση στην εξωτερική δραστηριότητα.

Πηγή:Herbrand, Gleitsmann, Hofstede, Bergemann, Reimer, Mitchell,
Hummel, Mueller/Gelbrich.

Τέλος του 2ου μέρους.

Anna Chariklia Nalbantis -Άννα Χαρίκλεια Ναλμπάντη
www.kn-megalexandros.gr,

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου των άρθρων χωρίς τη γραπτή άδεια του συντάκτη.

Ευπρόσδεκτη σε κάθε Αντίλογο
info@kn-megalexandros.gr

Σχόλια

>> Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα κάθε είδους σχόλια.
>> Πρέπει να είστε μέλος για να Δημοσιεύστε ένα σχόλιο