Μενού

Είσοδος

ΟΔΗΓΙΕΣ

Χρήσιμες οδηγίες για τη σελίδα. Πατήστε ΕΔΩ

Aρθρα

4.Teil:Kultur und Management-UNTERNEHMENSKULTUR- ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4. Teil: Kultur und Management - UNTERNEHMENSKULTUR
4. Μέρος: Πολιτισμός και Μάναμεντ- ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


4. Teil : UNTERNEHMENSKULTUR – 4. Μέρος: ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Anna Chariklia NALBANTIS - Άννα Χαρίκλεια ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ


(Ελεύθερη μετάφραση από το γερμανικό κείμενο της εργασίας της)

Δημοσιεύτηκε αρχικά: www.kn-megalexandros.gr

Ο ορισμός της πολιτιστικής κουλτούρας της επιχείρησης πηγάζει από την θεωρία της οργάνωσης της οικονομίας επιχειρήσεων και προσδιορίζει ανάπτυξη, δημιουργία και επιρροή πολιτιστικών απόψεων μέσα σε μια οργάνωση και εξυπηρετεί την κοινό θεμελιώδη προσανατολισμό.

Η πολιτιστική κουλτούρα της επιχείρησης χαρακτηρίζεται στη βιβλιογραφία και ως δομική οργάνωση. Κάθε οργάνωση αναπτύσσει μια γνήσια δική της πολιτιστική καλλιέργεια που καθορίζει με κατάλληλο τρόπο συνειδητά ή ασυναίσθητα την συμπεριφορά όλων των συμμετεχόντων.

Η πολιτιστική καλλιέργεια της επιχείρησης προκύπτει από τις αλληλεξαρτήσεις των αξιών, παραδειγμάτων, των κανόνων συμπεριφοράς, που μοιράζονται οι συνεργάτες μέσα στην επιχείρηση.

Ο Edgar H. Schein προσδιορίζει την πολιτιστική δομή της οργάνωσης ως « ένα δείγμα κοινών και βασικών προϋποθέσεων, δεδομένων , που η ομάδα μαθαίνει στην υπερπήδηση των προβλημάτων της εξωτερικής προσαρμογής και εσωτερικής ένταξης του πολιτιστικού ορισμού, και με αυτό ισχύει ως δεσμευτικό».
Αν και η χρησιμοποίηση του ορισμού της κουλτούρας ισχύει τόσο για χώρες, όσο επίσης και για οργανώσεις και εμφανίζονται ομοιότητες, υπάρχουν βασικές διαφορές

« Μια χώρα δεν είναι μια οργάνωση, και οι δύο μορφές της καλλιέργειας της «κουλτούρας» , είναι διαφορετικής φύσης. Hofstede, G. 2006.

Βασικό για τη διαφορά μεταξύ των πολιτιστικών ορισμών της κουλτούρας είναι οι διαφορετικές αντιλήψεις και όψεις των αλληλεξαρτήσεων από θεμελιώδεις αξίες και συνήθειες.
Η εθνική καλλιέργεια και ο πολιτισμός αποκτιέται αρχικά από τη γέννηση και είναι ένα μέρος του διανοητικού προγραμματισμού , τουναντίον η κουλτούρα της οργάνωσης είναι επιφανειακότερη και αποκτιέται αρχικά στον κόσμο εργασίας μέσα σε εργασίες οργανώσεων .

Αυτή κυριαρχεί κυρίως από τις πρακτικές της οργάνωσης, και επηρεάζεται από την εθνική κουλτούρα. Βέβαια δεν υποβάλλεται η κουλτούρα μιας επιχείρησης μόνο από τα μέλη της, παρά επίσης υποβάλλεται από τους συνεταίρους. Με τους συνεταίρους μιας Οργάνωσης είναι εκτός των άλλων και εννοούμε πελάτες, προμηθευτές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, γείτονες, δημόσιες υπηρεσίες και τα ΜΜΕ.

Η κουλτούρα μιας επιχείρησης αλλάζει συνεχώς, διαμέσου της στρατολόγησης προσωπικού, όπου εγκαταλείπουν συνεργάτες την επιχείρηση και έρχονται και προστίθενται νέοι.

Διαμέσου των στρατηγικών της διεθνοποίησης και της στρατολόγησης νέων συνεργατών αντιπροσωπεύονται στην επιχείρηση όλο και περισσότεροι πολιτισμοί. Τελικά και παρόλα αυτά είναι όμως μια στάση και έκφραση της διαχείρισης (διοικητικής, διευθυντικής( υπευθυνότητας της επιχείρησης.


Οι αλληλεπιδράσεις, αλληλεξαρτήσεις μεταξύ συνεργατών διαφορετικών πολιτισμών, που επηρεάζουν την κουλτούρα μιας επιχείρησης και πάλι ξανά η ανταπάντηση που διαμορφώνεται η συμπεριφορά του συνεργάτη , ονομάζεται ως αρχή της δυαδικότητας.

Αυτή η αρχή συμπεριλαμβάνει την αμοιβαία επιρροή των πολιτιστικών πλάνων και την πραγματική βιωματική συμπεριφορά.

Συγχρόνως στην κουλτούρα της επιχείρησης ταξινομούνται τέσσερις λειτουργίες:
-Λειτουργία συντονισμού: Διαπίστωση άτυπων ενεργειών εξελίξεων και ελεύθερα περιθώρια.
-αναβίβαση της ετοιμότητας επίδοσης των συνεργατών.
-Λειτουργία της αναγνώρισης, ταύτισης: το αίσθημα των συνεργατών να ανήκουν στην επιχείρηση.
-Λειτουργία απόκτησης κύρους: οριοθέτηση σε άλλες επιχειρήσεις .

Στη διαδικασία της διεθνοποίησης απολαμβάνει η κουλτούρα της επιχείρησης μεγάλη σημασία, επειδή περιέχει συστατικά του πολιτισμού της χώρας.

Για να μπορέσουν να επιδιωχθούν και να διαπεράσουν λειτουργίες των πολιτισμών των επιχειρήσεων στη διαδικασία της διεθνοποίησης , πρέπει να συμπεριλάβουν στη πρώτη γραμμή βασικές αρχές πάνω στην εργασία μιας χώρας .

Από την πλευρά της οικονομικής επιχειρήσεων απολαμβάνει η κουλτούρα μιας επιχείρησης μια μεγάλη σημασία, διότι είναι καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης. Το ίδιο βασικής σημασίας είναι και η διάσταση της κουλτούρας, ως βασικός παράγοντας για την κουλτούρα μιας επιχείρησης.

Τέλος του 4ου Μέρους

(Ελεύθερη μετάφραση από το γερμανικό κείμενο της εργασίας).

Άννα Χαρίκλεια Ναλμπάντη,
(Dipl. Kauffr) Anna Chariklia Nalbantis

www.kn-megalexandros.gr,
E-mail: info@kn-megalexandros.gr

Quellen:
Όρα: τα τρία προηγούμενα άρθρα:
www.kn-megalexandros.gr
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmenskultur
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmenskultur
Hofstede, G.: Lokales Denken, globales Handeln, 2006, S. 395
Vgl. Hofstede, G.: Lokales Denken, globales Handeln, 2006, S. 393
Vgl. Hummel, T. / Zander, E.: Interkulturelles Management, 2005, S. 50f
Vgl. Scholz, C.: Personalmanagement, 2000, S. 799f, S. 823
Vgl. Scholz, C.: Personalmanagement, 2000, S 50, S. 813 ff

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ή αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου των άρθρων χωρίς τη γραπτή άδεια της συντάκτριας.

Σχόλια

>> Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα κάθε είδους σχόλια.
>> Πρέπει να είστε μέλος για να Δημοσιεύστε ένα σχόλιο