Μενού

Είσοδος

ΟΔΗΓΙΕΣ

Χρήσιμες οδηγίες για τη σελίδα. Πατήστε ΕΔΩ

Aρθρα

>>>ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δεύτερο Μέρος


Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κωνσταντίνου Σ. Ναλμπάντη, Κολωνία, konstantin.nalbantis@t-online.de, www.kn-megalexandros.gr

Δεύτερο Μέρος

Προλεγόμενα

Εξαιτίας την ιστορικής, γεωγραφικής και πολιτιστικής ποικιλίας προσελκύει η Ευρώπη περισσότερους επισκέπτες, απ΄ ότι άλλες περιοχές της γης, λαβαίνει επίσης περισσότερη προσπάθεια για να ανεβάσει τη δημοτικότητα των συγκεκριμένων στόχων διακοπών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιδείξει, πως μπορεί να βοηθήσει τον τουριστικό τομέα για τη συνέχιση τις επιτυχίες του, αναφερόμενη σε τουριστικές δυνατότητες σε 34 ευρωπαϊκές χώρες. www.visieuropa.com,
Ευδιάκριτα είναι γνωστό, ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Πατρίδα μας χρειάζονται μια διαρκή τουριστική στρατηγική.
Και ο τουρισμός χρειάζεται οικονομική και κοινωνική συνοχή, ενότητα, ομόνοια, διότι δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες σε γεωργικούς, περιφερειακούς τομείς. Βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση του Μάνατζμεντ στους φυσικούς πόρους καθώς επίσης της πολιτιστικής κληρονομιάς – όπου παρουσιάζονται ως τα κύρια σημεία της Ατραξιόν κάθε τουριστικού καθορισμού και σκοπού.

Χρειαζόμαστε, τόσο στην Πατρίδα μας, όσο και στην Ευρώπη περισσότερη ισοσκελισμένη ικανότητα ανταγωνισμού μέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος, όπου βέβαια ο τουρισμός πολύ συχνά είναι μια λειτουργία που συμβάλλει ως πρωτοπόρος για την ανάπτυξη άλλων ( τοπικών οικονομικών επιχειρήσεων και πολλαπλών γεωργικών και τουριστικών κλάδων), όπως περιέγραψα στο παρελθόν για την Καλαβρία της Νοτίου Ιταλίας.
Συγχρόνως όμως μπορεί ο τουρισμός να φέρει και μεγάλα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και κοινότητες, όταν ξεπεράσουν σε όλους τους τομείς τα όρια επιβάρυνσης και τάσεις καταστροφής. www.european-Charter.org

Προβληματισμός

Για πολλές και πολυποίκιλες μελλοντικές αλλαγές δεν μπορεί να δοθεί μια και μοναδική απάντηση. Για να συμπεριλάβουμε την πολυπλοκότητα των αλλαγών στον τομέα του τουρισμού, της γεωργίας και των πολλαπλών προβλημάτων των παραμελημένων περιοχών μας, πρέπει να συνδεθούν οι ποικίλες δυνατότητες ανάπτυξης μεταξύ τους και τελικά να καταλήξουμε σε λογικές απαντήσεις, όπου μπορούν να προκύψουν κατευθυντήριες γνώσεις μια μελλοντική ολοκληρωμένη κατανόηση, όπου θα μας επιτρέψουν ανθεκτικές και ευέλικτες στρατηγικές και ακόμα και για τις παραμελημένες περιοχές μας.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής στους περιφερειακούς χώρους προβλέπει την προώθηση της διαφοροποίησης της οικονομίας των περιφερειακών περιοχών και δίνεται προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής για δυνατότητες απασχόλησης και για προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Πάντως τη στιγμή αυτή προωθείται ο τουρισμός της κούρας, Wellness, και σπορ υγείας και αθλητισμού.

Κύριοι στρατηγικοί προσανατολισμοί της Αυστρίας
Για παράδειγμα, ο προσανατολισμός της τουριστικής στρατηγικής της Αυστρίας για το 2015 θέτει τις θέσεις κλειδιά στον αυστριακό τουρισμό για την αύξηση της ανάπτυξης και απασχόλησης.

Τα κύρια ελπιδοφόρα πεδία για χρησιμοποίηση της αύξησης και τις ευκαιρίες απασχόλησης προσφέρονται στον πολιτιστικό και τον τουρισμό των πόλεων, τον χειμερινό τουρισμό καθώς επίσης και στον τουρισμό που προσανατολίζεται σε ολιγοήμερο σύντομο βιωματικό τουρισμό με Wellnesskomponenten, σπορ υγείας και αθλητισμού, λουτρά κλπ. όρα: Wissenschaftliche Nachrichten Nr. 132-November/Dezember 2006, S. 51.
Οι κύριοι πυρήνες της στρατηγικής είναι:
-Προσανατολισμός σε όλο το χρόνο,
-Διεθνοποίηση, -Ποιοτική- και επίθεση παραγωγικότητας. -Προσανατολισμός καινοτομίας και –καθοριστικός σχηματισμός τόπων έλξης ,

Η πραγματοποίηση αυτών των στρατηγικών πυρήνων έχουν ανάγκη από τα ακόλουθα μέτρα:
-χρησιμοποίηση των όρων πολλαπλών παραγόντων και των προϋποθέσεων της προσφοράς,
-χρησιμοποίηση των νέων όρων της ζήτησης,
-βελτιστοποίηση της αγοράς και των δομών της οργάνωσης καθώς επίσης και την καλυτέρευση στις αρτηρίες εφοδιασμού, πωλήσεων,
-προώθηση της ποιότητας και ποικιλίας των συμμετεχόντων και υποστηριζόμενων κλάδων, θεσμών και συστημάτων,
-Νέος προσανατολισμός της δημόσιας τουριστικής πολιτικής.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 2020

Η ευρωπαϊκή τουριστική αγορά βρίσκεται σε μια χαρακτηριστική διαδικασία αλλαγής . Σχεδόν όλες οι προσφορές – από ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, δυνατότητες διανυκτέρευσης, ταξιδιωτικές- και συγκοινωνιακές εταιρείες και ως τα ιδρύματα ελεύθερου χρόνου που αφορούν από αυτές τις δομικές αλλαγές έχουν προσβληθεί από πολλαπλές αλλαγές...

Κάτω από τη χρησιμοποίηση του δικού της σεναρίου έχει επεξεργαστεί η ScMIAG μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού στην Ευρώπη, όπου από τα πολλαπλά σενάρια αναφέρω σε συντομία πέντε συναφή και διαφορετικά σενάρια.
Ανταγωνισμός τιμών οδηγούν την βιομηχανία τουρισμού στην κρίση, σενάριο 1.
Ευαισθησία τιμών οδηγεί σε νέα μοντέλα επιχείρησης και ένα ξύπνημα για πακέτα διακοπών, σενάριο2. Η αγορά ανάπτυξης του τουρισμού εξυπηρετεί τις αναγκαιότητες ανάπαυσης της κοινωνίας του στρές, σενάριο3. Η αγορά ανάπτυξης του τουρισμού προφητεύει από την όρεξη περιπέτειας της κοινωνίας του ελεύθερου χρόνου, σενάριο4. Ισχυροί πελάτες απαιτούν ποιότητα σε χαμηλές τιμές και τραβούν τη βιομηχανία τουρισμού μπροστά τους, σενάριο 5.

Και τα πέντε σενάρια συνδέονται με επεξηγήσεις και από τις οποίες παραιτούμαι προς το παρών. Αυτά τα σενάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς διαπραγματευτές στα πλαίσια του ατομικού στρατηγικού προγραμματισμού.

Περαιτέρω διευκολύνουν μια συστηματική παρατήρηση των εξελίξεων στον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο. Προς το παρών αναφέρω μόνο ένα σενάριο, που από εκεί ξεκινούν τρία κεντρικά μονοπάτια ανάπτυξης:

-Αγώνας τιμών και κρίση του κλάδου: Αυτό το μονοπάτι της ανάπτυξης στηρίζεται πάνω σε μια οικονομική νέκρα στην Ευρώπη και μειωμένο επίπεδο αποδοχών.
- Νεωτερισμοί, καινοτομίες οδηγούν σε νέα μοντέλα επιχειρήσεων: Αυτό το μονοπάτι
δείχνει μακροχρόνια τον δρόμο σε διαφορετικές αγορές ανάπτυξης.
-Ο πελάτης δείχνει τον δρόμο προς τα πίσω στην περιφέρεια: Αυτός ο δρόμος στην επίκαιρη συζήτηση λιγότερο προσεγμένο μονοπάτι ανάπτυξης περιγράφει ένα μέλλον, όπου οι πελάτες, παρόλα, της ευημερίας, οικονομικής άνθισης του περιβάλλοντος αρνούνται μια διεύρυνση της κινητικότητας.

Για όλα τα μονοπάτια ανάπτυξης θέτονται στρατηγικά ερωτήματα, που βάζουν διαφορετικοί διαπραγματευτές των κλάδων, και γι΄ αυτούς κάθε φορά πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες απαντήσεις, αν θέλουν να παραμείνουν για το μέλλον επιτυχείς. www.scmi.de

Τέλος του δεύτερου Μέρους.

Κωνσταντίνος Σ. Ναλμπάντης,

Ο Κωνσταντίνος Σ. Ναλμπάντης, κατάγεται από τα ΚΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΣ, αρχαία Κρίφλα και πρώην Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου και διαμένει στη Γερμανία.
Πηγή: www.kn-megalexandros.gr, Η βιβλιογραφική ενημέρωση στο επόμενο άρθρο.
Konstantin.nalbantis@t-online.de
Σχόλια

>> Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα κάθε είδους σχόλια.
>> Πρέπει να είστε μέλος για να Δημοσιεύστε ένα σχόλιο