Μενού

Είσοδος

ΟΔΗΓΙΕΣ

Χρήσιμες οδηγίες για τη σελίδα. Πατήστε ΕΔΩ

Aρθρα

----------Anna Chariklia Nalbantis.: 3.Teil : KULTUR UND MANAGEMENT- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΖΜΕΝΤ---------3. Μέρος: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΖΜΕΝΤ-
3.Teil: Kultur und Management

Άννα Χαρίκλεια Ναλμπάντη, Anna Chariklia Nalbantis ( Μετάφραση του άρθρου από τη γερμανική της εργασία)

Δημοσίευση: www.kn-megalexandros.gr

Εισαγωγή

Ως σύμβολα μέσα σε έναν πολιτισμό που λαβαίνουν επιρροή στην συμπεριφορά και καθορίζουν την συναναστροφή των ανθρώπων μεταξύ τους Hummel/ Zander, 2005, είναι και εννοεί κάποιος Λέξεις, πίνακες, Φωτογραφίες, αντικείμενα ή χειρονομίες, που όλα έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, και όμως μπορούν να εννοηθούν από τα μέλη του κάθε πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι σύνθεση από:
- Βασικές αρχές, Αποδοχές
- Αξίες, Αντίληψη κοινωνικών αξιών
- Κανόνες συμπεριφοράς
- Ηθική, Νόμοι
- Γλώσσα και βασικές αρχές τοποθέτησης, που μοιράζεται από μια
πληθυσμιακή ομάδα.Mitchell, C. Mueller/Gelbrich, 2004.

Στη βάση της δυνατότητας μεταβίβασης των διοικητικών θεωριών Μάναζμεντ και - για τις τεχνικές σε άλλους πολιτισμούς έχει ξεσπάσει μια διαμάχη – διένεξη που αναπτύσσεται με έναν ειδικό χαρακτηρισμό, και επίσης από τη συζήτηση μεταξύ των Κουλτουριάρηδων και Culturalists/Universalisτen. Herbrand.

Οι universalists καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο τομέας του πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν ασκεί καμία επιρροή στις διοικητικές θεωρίες του Μάναζμεντ .

Σύμφωνα με τη πεποίθησή τους, είναι επίσης η διαχείριση του Μάναζμεντ παγκοσμίως και „culturalinvariantly «. Από την αυξανόμενη διεθνοποίηση, λένε, οι πολιτιστικές διαφορές μειώνονται ι βαθμιαία .

Κατά συνέπεια αναπτύσσεται μια αυξανόμενη ομοιότητα των διαφορετικών πολιτισμών.
Οι υπάρχουσες πολιτιστικές διαφορές οδηγούν τους universalists στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μιας εθνικής οικονομίας Herbrand, 2002

Αφ' ετέρου είναι οι culturalists, κουλτουριάρηδες της πεποίθησης ότι οι διοικητικές θεωρίες Μάναζμεντ culturaldependently εξαρτώνται από τον πολιτισμό και ένεκα τούτου δεν είναι χωρίς άλλο και τόσο εύκολα να μεταφερθούν σε πολιτιστικές περιοχές με άλλες κατανοητές συλλήψεις αξιών και πρότυπων συμπεριφοράς. Αυτοί βλέπουν τη διαχείριση Μάναζμεντ ως μία λειτουργία του πολιτισμού και ξεκινούν από μια πολιτιστική απόκλιση. Bergemann /Sourisseux, 2003

Από του υψηλού επιπέδου προσωπικού γίνεται όλο και πιο αυξανόμενο το συναίσθημα ευαισθησίας και απαιτούν culturalspecific ειδικές πολιτιστικές πρακτικές διαχείρισης Μάναζμεντ προκειμένου να ληφθεί ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η πλειοψηφία των αντίστοιχων μελετών είχε το κύριο χαρακτηριστικό στις πτυχές της μακρο- άποψης, όπως η επιχείρηση δομών και τεχνολογίας μιας επιχείρησης, στην οποία ήτανε αξιοπρόσεχτες οι πολιτιστικές αποκλίσεις.

Άλλες μελέτες, που επικεντρώθηκαν στη ανθρώπινη συμπεριφορά συγκεντρωνότανε σε οργανώσεις, όπου διαπιστώθηκε με τη πλειοψηφία μια απόκλιση. Herbrand, 2000.
Μελέτες αποδεικνύουν, ότι η απόκλιση μπορεί να επιδράσει τόσο σε προτερήματα ανταγωνισμού, όσο επίσης και σε μειονεκτήματα.

Στηριζόμενοι σε αυτή την συζήτηση βρίσκονται σύγκλιση και θεωρία απόκλισης , στις ίδιες προτάσεις.

Η θεωρία της σύγκλισης ξεκινά από μια αυξανόμενη ρύθμιση των πολιτισμών. Η θεωρία απόκλισης επικρίνει αυτό και προσπαθεί να αποδείξει , ότι οι πολιτιστικές διαφορές είναι μόνιμες και δεν λαβαίνει χώρα καμιά εξομοίωση. Schleinstein,A., 2004.

Οι απόψεις του Μάναζμεντ, όπως προγραμματισμός και διαδικασία ελέγχου και πως μπορούν να λάβουν χώρα στρατηγικοί μέθοδοι ανεξάρτητα από κοινωνιο- πολιτιστικές παράγοντες, ενώ οι απόψεις που αφορούν την συμπεριφορά του Μάναζμεντ και τη διεύθυνση βρίσκονται κάτω από την μεγάλη επιρροή της κάθε μίας πολιτιστικής χώρας.
Σύμφωνα με τις απόψεις του Hofstede, αυξάνεται η αναγκαιότητα για εθνική και πολιτιστική ταυτότητα και προσδιορισμό, και μετά δυσκολίας υπάρχει κάποια ένδειξη για την εξομοίωση των εθνικών πολιτισμών.
Στα ερωτήματα της οργάνωσης μέσα στο Μάναζμεντ πρέπει κατά κύριο λόγο να ενθαρρυνθεί η κοινωνική νόρμα και ο ξένος πολιτισμός, που είναι μεγάλης και σημαντικής σημασίας.

Ιδιαίτερα αν οι κοινωνικοί κανόνες δεν αντιστοιχούν στις δικές μας πολιτιστικές συνήθεις. Herbrand,F. 2000.

Κατά ακολουθία υπάρχει μία σχέση μεταξύ πολιτισμού και Μάναζμεντ. Η χαρακτηριστική στην αλλοδαπή ευρισκόμενη κατάσταση διοίκησης, διεύθυνσης πρέπει να ερευνηθεί, εκ των προτέρων και να καθοριστεί ποιοι τρόποι συμπεριφοράς και συνδιαλλαγής πρέπει να επιδιωχθούν.
Το ίδιο, εξίσου επιδρούν οι μεμονωμένες πολιτιστικές διαστάσεις σύμφωνα με τον Hofstede, πάνω στο Μάναζμεντ. Το στυλ του Μάναζμεντ πρέπει να προσαρμοστεί πάνω στην κάθε χώρα και στον πολιτισμό της.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να οδηγηθεί, διοικηθεί με υψηλή ιεραρχική απόσταση, όπως σε χώρες με χαμηλή ιεραρχική απόσταση.

Αυτό το σύστημα προσαρμογής και οι ιδιαιτερότητες της διοικητικής, διευθυντικής συμπεριφοράς και συνδιαλλαγής στο εξωτερικό πρέπει εκ των προτέρων να εξεταστεί και να προγραμματιστεί, λεπτομερέστατα που όμως πιθανότατα να αναφέρω προσεχώς.

Anna Chariklia Nalbantis (Dipl.Kauffr.)

(Ελεύθερη μετάφραση από το γερμανικό κείμενο του θέματος: Multinationale- Internationale Interkultureller Management - Relevanz interkultureller Kompetenz bei der Erschließung des griechischen Marktes)


Δημοσίευση: www.kn-megalexandros.gr
E-mail info@kn-megalexandros.gr

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου των άρθρων χωρίς τη γραπτή άδεια της συντάκτριας.


Τέλος 3ου μέρους.

Σχόλια

>> Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα κάθε είδους σχόλια.
>> Πρέπει να είστε μέλος για να Δημοσιεύστε ένα σχόλιο