Μενού

Είσοδος

ΟΔΗΓΙΕΣ

Χρήσιμες οδηγίες για τη σελίδα. Πατήστε ΕΔΩ

Aρθρα

Διασυνοριακή Συνεργασία Interreg III – IV –A-πρόγραμμα στα πλαίσια του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»


Διασυνοριακή Συνεργασία Interreg III – IV –A-πρόγραμμα στα πλαίσια του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

Grenzübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen des Ziels „Europaeische Territoriale Zusammenarbeit"

Κωνσταντίνου Σ. Ναλμπάντη
Konstantin Nalbantis , Koeln

Προλεγόμενα

- Η συνοριακή συνεργασία μεταξύ της Ολλανδίας, Βελγίου και της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

Η περιφερειακή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες του Βελγίου και της Ολλανδίας χαρακτηρίζεται στη Βόρεια Ρηνανία –Βεστφαλία, NRW, ως μεγάλης σημασίας. Διαφορετικές Κοινότητες, πόλεις-Δήμοι και περιφέρειες έχουν ήδη δημιουργήσει μπροστά από δεκαετίες διασυνοριακά ιδρύματα, τα λεγόμενα «Euregios",στο γερμανο-ολλανδικό- βελγικό γειτονικό συνοριακό χώρο. Ήδη τη δεκαετία του 1950 έκλεισαν θεσμικά συμφωνίες οι γερμανικοί και ολλανδικοί συνέταιροι για την συνεργασία τους και ίδρυσαν το 1958 την πρώτη διασυνοριακή ένωση, EUREGIO στο Gronau ως ομάδα εργασίας.

Αργότερα ακολούθησαν ιδρύσεις γερμανο-ολλανδικές Euregio στο Kleve, η γερμανο -ολλανδική -βελγική Euregio Maas Rhein, στο Maastricht 1976 , η γερμανο-ολλανδική στο Ems Dollart Region, περιφέρεια Nieuweschans 1977 καθώς επίσης γερμανο-ολλανδική euregio rhein -maas-nord στο Moenchengladbach.

1978 Τα Euregios ασχολούνται με την λύση ειδικών θέσεων του προβλήματος στο ολλανδικό -γερμανικό-βελγικό συνοριακό χώρο: Υποστηρίζουν ενέργειες των προσπαθειών τους διαμέσου διασυνοριακών Projekte και ισχυροποιούν την περιφερειακή ανάπτυξη. Για να διευκολύνονται οι διεθνείς συνεργασίες, έκλεισε το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας δύο κρατικές συμφωνίες.

Ποιος συμμετέχει στα INTERREG-Προγράμματα;

Στα πλαίσια του INTERREG οφείλουν να συμφυόσουν οι περιφέρειες και από τις δυο πλευρές των συνόρων με τη βοήθεια της ΕΕ προωθούμενα Projekten στα διαφορετικά θέματα και να τα πραγματοποιήσουν.

Στο συνοριακό χώρο του κρατιδίου NRW προς την Ολλανδία και το Βέλγιο υπάρχουν δύο INTERREG IV A- προγράμματα, όπου συμπεριλαμβάνουν 577 χιλιόμετρα σύνορα, 46.737 κμ2 , 12,1 εκατομμύρια άνθρωποι. Για την υλοποίηση του πρώτου προγράμματος υπεύθυνο είναι το Υπουργείο του κρατιδίου NRW και για το δεύτερο η Ολλανδία.

Τι χρηματοδοτείται ;

Διαμέσου της συν-χρηματοδότησης των προγραμμάτων INTERREG συμμετέχει το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, NRW παράλληλα με την ΕΕ στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ της Γερμανίας, Βελγίου και Ολλανδίας και υποστηρίζει τοιουτοτρόπως την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών, και συνολικά στέκονται στη διάθεση του Γερμανο-Ολλανδικού προγράμματος 2007-2011 περίπου 290 εκ. Ευρώ.
Το πρόγραμμα Euregio Maas-Rhein διαθέτει για την περίοδο προώθησης 2007-2011 πάνω από 144 εκ. Ευρώ.

Από τα χορηγούμενα μέσα μπορούν να προωθηθούν διασυνοριακά Projekte το ανώτερο με 50% των συνολικών εξόδων τους, οι εθνικές κυβερνήσεις και από τα δύο μέρη των συνόρων συλλογικά 30% το ανώτερο για τα έξοδα του Projekte και τα υπόλοιπα 20% από δικά τους μέσα του αναλαμβάνοντα το έργο και μαζί με την συμμετοχή της περιοχής.

ΠΟΙΑ κέντρα βάρους έχουν τα προγράμματα δράσης;

Όλα εκείνα τα μέτρα που προωθούνται από την χρηματοδότηση και τα μέτρα για την ισχυροποίηση του συνολικού προγράμματος της περιοχής, που συμπεριλαμβάνονται στο κέντρο βάρους του γερμανο-ολλανδικού προγράμματος.

1. Οικονομία, Τεχνολογία και Νεωτερισμός
2. Ισχυροποίηση της περιφερειακής ανάπτυξης
3. Ενσωμάτωση και Κοινωνία , βλέπε και www.interregemr.info/sie_de/INTER-NED, www.inter-ned.info, wwweuregio-biotech.de

Επίλογος

Αίτηση να θέσουν οι κοινότητες, οι οργανώσεις Κοινοτήτων και νομικά πρόσωπα της δημόσιας Διοίκησης και του ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, που έχουν δραστηριοποίηση ως επιχειρηματίες. Την Αίτηση χρηματοδότησης ενός προγράμματος INTERREG, υποβάλλεται στην περιοχή που έχει την έδρα του η επιχείρηση.

Στην καθημερινή διασυνοριακή εργασία έχουν τοποθετήσει η Euregio-Egrensis περισσότερα κέντρα βάρους. Στο κέντρο βρίσκεται η μείωση των προκαταλήψεων και επιφυλάξεις του πληθυσμού απέναντι σε γειτονικές χώρες. Στην προκειμένη περίπτωση προσφέρει το Euregio πολλαπλά projekte συνάντησης για παιδιά και νέους.

Κωνσταντίνος Σ Ναλμπάντης - Konstantin Nalbantis, Koeln
ΠΗΓΗ: www.kn-megalexandros.gr, konstantin.nalbantis@t-online.de

Σχόλια

>> Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα κάθε είδους σχόλια.
>> Πρέπει να είστε μέλος για να Δημοσιεύστε ένα σχόλιο