Μενού

Είσοδος

ΟΔΗΓΙΕΣ

Χρήσιμες οδηγίες για τη σελίδα. Πατήστε ΕΔΩ

Aρθρα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πρώτο Μέρος: Επερώτηση για τον Νομό Δράμας
ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κωνσταντίνου Σ. Ναλμπάντη, Κολωνία
konstantin.nalbantis@t-online.de, www.kn-megalexandros.gr

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Ι

Σφοδροί άνεμοι από σκόνη ανθρακωρυχείων, λατομείων. άμμου ακτών, αφρικανικής Ηπείρου, χωματόδρομων σηκώνουν, φέρνουν και σκεπάζουν το περιβάλλον, σε πόλεις και χωριά και επιβαρύνουν την υγεία των ανθρώπων με αλλεργικά συμπτώματα, περιπτώσεις ασμάτων, αναπνευστικές ενοχλήσεις, ενδεχομένως καρκίνο, καρδιακές ασθένειες, καρδιακή προσβολή, αναπτυγμένο ρίσκο ωτίτιδας στα παιδιά, είδη διατροφής λόγω επιβάρυνσης των εδαφών και των υπόγειων υδάτων, κλπ. κλπ..

Παράλληλα με την άποψη της επικίνδυνης για την υγεία των πολλαπλών ειδών σκόνης, είναι επίσης η επιρροή των μορίων πάνω στο κλίμα μια ουσιώδη άποψη επίκαιρης έρευνας.

Ένεκα τούτου καλούμαστε όλοι μας να τηρήσουμε και να εφαρμόσουμε τους αυστηρότερους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βλέπουμε με απογοήτευση να καταστρέφεται το τοπίο και να μεταφέρονται ανενόχλητα σε υπερφορτωμένα μεταφορικά ακάλυπτα οχήματα ραδιογόνες ύλες πετρωμάτων πάνω σε χωματόδρομους με απρόβλεπτες συνέπειες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Υποχρέωση της σύνταξης αυτής της επιτόπιας έρευνας είναι οι αναπάντητες πολλαπλές αναφορές στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στηριζόμενος στη βάση του νέου κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων ( ν.3463/ 2006 και στο πλαίσιο της ανάπτυξης της τοπικής δημοκρατίας για τη συμμετοχή των κατοίκων στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

Οι κάτοικοι έχουν την υποψία, «και αξιώνουν απαντήσεις», αν παραβιάζονται αυθαίρετα οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, RL 96/62/EG,RL 1999/30/EG, RL 2000/69/EG,RL 2002/3 EG, Απόφαση 97/101/EG και αξιώνουν μια αποτελεσματικότερη προστασία που είναι μόνο δυνατή από έναν σταθερό περιορισμό της καταστροφής του τοπίου, συνοδευόμενη με συνεχή επανεξέταση διαμέσου ενός ανεξάρτητου θεσμού και έλεγχο του τοπίου με φωτογραφίες-τεκμήρια και της επιστημονικής ανεξάρτητης μέτρησης της ποιότητας του αέρα από σκόνες και της ραδιενέργειας της ύλης των πετρωμάτων, που είναι και υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΙΙ

Αν και σπούδασα και διαμένω στο εξωτερικό, κατάγομαι από το Νομό Δράμας και αισθάνομαι υποχρέωση, ευθύνη και χρέος απέναντι στα αφουγκράσματα, ερωτήματα και τις επιθυμίες πρωτοβουλιών δράσης των συμπολιτών μας, βάση του Νόμου 3463/2006.

Είναι ανάγκη αξιολόγησης και αναφοράς στην αλήθεια, ποιος καρπώνεται και ποιος ζημιώνει από τα Λατομεία;
Και ερωτούμε: είναι δυνατόν να καταστρέφεται το τοπίο με την εξορυκτική δραστηριότητα λατομείων, και επίσης να χρησιμοποιούν ακάλυπτα υπερφορτωμένα οχήματα με ραδιογόνες ύλες λατομείων και σκόνες για πολλά χιλιόμετρα πάνω σε χωματόδρομους και κατοικημένους οικισμούς;
Ένα φαινόμενο που δεν ισχύει σε άλλες χώρες, γιατί όμως η διαφοροποίηση στη δική μας Πατρίδα;

Μία απαλλαγή διαμέσου της κυκλοφορίας, διακίνησης ακάλυπτων υπερφορτωμένων οχημάτων ραδιενεργούς ύλης πετρωμάτων από τα λατομεία ΑΓΟΡΑΣ Δράμας, άνωθεν χωματόδρομων και διαμέσου κατοικημένων περιοχών της Αγοράς μπορεί να κατορθωθεί με κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, όπως π.χ. παύση διακίνησης υπερφορτωμένων ακάλυπτων οχημάτων, κατεπείγουσα περιοριστική δράση των λατομείων, λήψη προληπτικών μέτρων, κατεπείγουσα ασφαλτόστρωση παράλληλα στο προάστιο της Αγοράς διαμέσου των λατομείων ως την απέναντι πλευρά της ρεματιάς και άνωθεν του Προφήτη Ηλία του Νικηφόρου.

Είναι μια προσωπική μου θέση που τέθηκε και στις αρχές και δημοσιεύτηκε κατ΄ επανάληψη εδώ και χρόνια τώρα.

Μια υποχρεωτική επένδυση ασφαλτόστρωσης της επιχείρησης και των τοπικών Αυτοδιοικήσεων μπορεί να φέρει αποτελέσματα για χάρη των ανθρώπων και του περιβάλλοντος και με προγράμματα της ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως τότε πρέπει να λάβουν χώρα και στη δική μας Πατρίδα, οι ανεξάρτητοι έλεγχοι και η απαγόρευση της κυκλοφορίας ραδιενεργών υλών ακάλυπτων οχημάτων διαμέσου χωματόδρομων και κατοικημένων περιοχών, προ της εξέγερσης και επιθετικής οργής του πληθυσμού.

Ετούτη η κριτική βιβλιογραφική ανάλυση ερωτημάτων, οφείλει να θεωρηθεί μόνο και μόνο ως κατεπείγουσα διάγνωση και ερέθισμα εναλλακτικής και ανεξάρτητης αναζήτησης θεραπευτικής λύσης των «ύποπτων» παραβιάσεων για χάρη του περιβάλλοντος και των τοπικών μας κοινωνιών.

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΛΗΓΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤOΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πρέπει κατ επειγόντως να τακτοποιηθεί το τεράστιο ζήτημα πληγών που δημιουργήθηκαν από τα λατομεία, γενικά της Πατρίδας μας και ιδιαίτερα της ΑΓΟΡΑΣ και όχι μόνο με γνώμονα την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της πανίδας και χλωρίδας, αλλά το κόστος των αδρανών υλικών και διότι τα αναφερόμενα λατομεία που τροφοδοτούν και καλύπτουν τις ανάγκες δρόμων και υποδομών άλλων περιοχών, «αρνούνται δυστυχώς» προκλητικά την ασφαλτόστρωση στην ίδια την περιοχή τους, που αποκλειστικά χρησιμοποιούν και επίσης αμελούν για την προστασία και διατηρούνται τα Λατομεία και συνεχίζουν με την καταστροφική εξορυκτική δραστηριότητά τους; με μετακινούμενα ακάλυπτα υπερφορτωμένα οχήματα με ραδιενεργές ύλες πετρωμάτων και σκόνη πάνω σε χωματόδρομους και διαμέσου κατοικημένων περιοχών.

Και ενώ η επιχείρηση, υποθέτουμε είναι κερδοφόρα , δρα σε βάρος του περιβάλλοντος, των ανθρώπων, της πανίδας και χλωρίδας; χωρίς καμία αναγκαία επανεπένδυση στο τοπίο και δρόμους αναγκαίας ασφαλτόστρωσης που χρησιμοποιεί και ετούτο με την προκλητική ανοχή των τοπικών και νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και της έλλειψης διορατικότητας των προβλημάτων και της υποχρεωτικής κρατικής επιτήρησης, που δυστυχώς οι αυθαίρετες πράξεις ευνοούνται και από τη δική μας «laissez faire» συμπεριφορά μας.

Έτσι το αμφιθεατρικό προάστιο της Αγοράς που θα μπορούσε να φιλοξενήσει παλιννοστούντες μετανάστες μας από τη Δυτική Ευρώπη με οικισμούς και εργατικές κατοικίες, καθώς επίσης και νέους κατοίκους με ανθρώπους της νέας γενιάς από τόπους που πλήττονται από το σύνδρομο του ραδονίου, πλήττεται όμως και το προάστιο της αμφιθεατρικής Αγοράς από την ανεξέλεγκτη εξορυκτική καταστροφή του τοπίου, όπου η σκονισμένη περιοχή καταστρέφει τη βλάστηση και τον άνθρωπο.

Ετούτη η «ύποπτη» ανεξέλεγκτη δράση; των λατομείων σε βάρος του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας αφήνει τους λίγους κατοίκους που παρέμειναν στον τόπο τους με τον φόβο και το άγχος του συνδρόμου πως κάποτε θα υποστούν και αυτοί τις συνέπειες των ασθενειών από ραδιογόνες ύλες πετρωμάτων και σκόνες και αρχίζουν αγχώδης να αργοπεθαίνουν.

Η ισχυρή κυκλοφορία, διακίνηση ακάλυπτων οχημάτων με βαρύ φορτίο υλικών λατομείων με αντίστοιχο ρίσκο ατυχήματος στους χωματένιους δρόμους και διαμέσου κατοικημένων περιοχών καθώς επίσης τα τραντάγματα, καταστροφές των χωματένιων δρόμων και ασφάλτων οδηγεί συμπληρωματικά σε ηχορύπανση.

Η υψηλή υποβάθμιση και το χάσιμο της αξίας της ιδιοκτησίας, της αξίας ανάπαυσης και της ιδιαιτερότητας του φυσικού χώρου και του τοπίου για τους κατοίκους και από αυτό πηγάζει η ανεπίτρεπτη διακινδύνευση της ιδιωτικής παροχής γήρατος και ακολουθεί η εισχώρηση και επέμβαση στον προσωπικό προγραμματισμό της ζωής των παθόντων χωρικών κατοίκων.
.
Ακόμα όμως χειρότερο είναι η καταστροφή της εμπιστοσύνης από τις παραλείψεις των τοπικών πολιτικών της Αυτοδιοίκησης και της διοίκησης και κυρίως της κρατικής Αρχής εποπτικών οργάνων, όπου θα αναφερθούμε λεπτομερέστατα στο επόμενο άρθρο μας.
--------------------
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ , αν εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έρευνα στα Λατομεία, ιδιαίτερα της Αγοράς για τη νόμιμη λειτουργία και αν είναι νόμιμη η διακίνηση φορτηγών σε χωματόδρομους κατοικημένων περιοχών και επικινδυνότητα για την υγεία των κατοίκων της περιοχής και χλωρίδας και πανίδας έχω ήδη θέσει την 19.04.2008 στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, την Ξάνθη: Υπερνομαρχία , Κομοτηνή: Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Αθήνα: Αρμόδια Υπουργεία, Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Ένωση

Θα συνεχιστεί...

Ευπρόσδεκτος σε κάθε Αντίλογο

Κωνσταντίνος Σ. Ναλμπάντης

konstantin.nalbantis@t-online.de
www.kn-megalexandrow.gr, Κολωνία, ιστοσελίδα για τον απανταχού Ελληνισμό.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, αναμετάδοση με κάθε μέσον με το δεσμευτικό όρο να αναφέρεται, όπως παραπάνω ΠΗΓΗ και LINK.


Πηγή:

Σχόλια

>> Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα κάθε είδους σχόλια.
>> Πρέπει να είστε μέλος για να Δημοσιεύστε ένα σχόλιο